EasyBlog

This is some blog description about this site

EKONOMIK KRIZ`DE HUKUK DÜZENİNİN MÜDAFAASI

EKONOMIK KRIZ`DE HUKUK DÜZENİNİN MÜDAFAASI Alman Hukukunda Avukatlar Emre Hızlı ve Anton Rubenbauer   Bugünlerde ekonomik kriz dillerde dolaşmaktadır. Bu durum bazı konularda hakkın ihlali ile birlikte pek acele öne sürülmektedir. Ancak her konuda haklı sebep olarak görünmemektedir ! Hak sahibi bunu bilmeli. Bu yazıda iş hukuku ve de sosyal hukukunda örnek olarak açıklamak istediğimiz iki konu vardır:   1. İş akdinin nedensiz olarak fesh edilmesi (Av. Emre Hızlı) „Değerli işçi, kusuruma bakma ama ekonomik kriz vardır, çıkışını vermem gerekiyor …“ işveren tarafından söylendiği takdirde işçi bunu kabul etmesi gerekiyor mu ? İşletmenin, işyerenin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih nedenleri neleridir ? Cevap: Farz edelim ki işletmede 10 işçiden fazla çalışanlar bulunuyor ve de haksız feshe karşı korunma hukuku uygulanması gerekiyor. İş akdini bildirimli olarak feshetmek isteyen işverenin dayanabileceği fesih nedenlerinden biri de Alman Feshe Karşı Koruma Kanun`un 1. maddede (Kündigungsschutzgesetz) belirtildiği üzere; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli...
Weiterlesen
  19283 Hits
19283 Hits

GÜMRÜK KONTROLLERİNDE DİKKAT !

GÜMRÜK KONTROLLERİNDE DİKKAT ! Alman Hukukunda Avukat Emre Hızlı   Sizleri özellikle ülkeye giriş ve çıkış yaparken yaşanan gümrük problemleri konusunda aydınlatmak istiyoruz. Her ülkenin olduğu gibi, Almanya`nın da transit geçiş amacıyla dahi olsa, topraklarına sokulacak mal, eşya, tüketim malzemesi ve parayla ilgili özel kuralları bulunmaktadır. Gümrük formaliteleri genellikle ülkeye sokulması yasak yada miktar olarak sınırlı gümrüğe tabi düzenlemeleri belirler ve şahıslardan sözlü veya yazılı beyan talep eder. Bu beyan doğrultusunda gümrükten muaf olmayan mal veya eşyalar gümrük vergisine tabi tutulur. Konu çok kapsamlı olduğundan bu hususta vatandaşlarımızın canını acıtacak iki özel konuya değinmek istiyoruz. Almanya`nın gümrük kapsamından muaf ürünler için internete bakmanız ön bilgi için yeterli olacaktır. Bu kapsamda örnek olarak şunu belirtmek isteriz: Karayoluyla yolculukta yanınızda götüreceğiniz malların değeri 300 Euro’yu geçmemelidir. Hava veya deniz yolu ile yolculukta yanınızda götürebileceğiniz malların toplam değeri 430 Euro olarak belirlenmiştir. 15 yaşın altındakiler için seyahatte yanlarında bulunduracakları malların toplam değeri ise 175...
Weiterlesen
  19334 Hits
19334 Hits

İNŞAAT VE GAYRIMENKUL HUKUKU

  İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku Alman Hukukunda Avukat Emre Hızlı   Gayrimenkul ve inşaat sektörü içinde barındırdığı özel konular ve yüksek meblağlardan dolayı hukuki açıdan uzmanlık gerektiren önemli bir branştır. Bu çerçevede bu yazımızda sizlere, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku`nun önemini ve temsilinde dikkat edilmesi gereken konulara değineceğiz. Uzman avukatlık gereksiminin en hissedilen branşlarından biri olan bu hukuk dalı, içinde ki çeşitlilik ile günümüzde çok kapsamlı bir konuma gelmiştir. Kısaca Özel İnşaat Hukuku olarak geçen bu branş, medeni hukuk dışında, içinde kamu hukukunu ve inşaat teknik terimlerini de barındırması sebebiyle, günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle, içerik olarak zorluk derecesi yüksektir. Bu sebeptendir ki, konuyla ilgilenen avukat olsun, hakim olsun, medeni hukuk ve kamu hukuku bilgilerinin yanında, teknik inşaat terimleri ve DIN-Normları hakkında da temel bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu dalda uzmanlaşmış tecrübeli bir hukukçu, konuya olan hakimeyetinden yola çıkarak, bir çok konuda  önemli ve esnek kararlar alabilir. Müvekkilinin yasal süreçte nasıl ve hangi...
Weiterlesen
  15324 Hits
15324 Hits

İŞ HUKUKU DAVALARI

İş Hukuku davalari Alman Hukukunda Avukat Emre Hızlı   Özel hukukta olup da devletin önemsemesinden dolayı, fazlaca kamu gücünün hissedildiği İş Hukuku gibi branşlar hepimizi hayatımızda yakından ilgilendirmektedir.  İş Hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuktur. İster işveren ister işçi olun, olayın iki tarafında da, hem arada ki resmi ilişkiden dolayı belli başlı haklarınız vardır, hem de yerine getirmeniz gereken yükümlülükler bulunmaktadır. İçerdiği özgün hukuki yapılar, bir ikili borç ilişkisinden beklenmeyecek düzeyde kamusal bakış açısı İş Hukukunu çok kapsamlı bir alan haline getirmiştir. İş hukukunun en temel özelliği, bir özel hukuk sözleşmesi olan ve Alman Medeni Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle taraflardan birinin korunması amaçlamasıdır. Gerçekten de Alman İş Kanunları  incelendiğinde, eşit koşullarda yapılması halinde işçi aleyhine kararlaştırabilinme ihtimali yksek hemen her konu düzenlenmiş ve işçi lehine bir alt sınır oluşturulmuştur. Sözleşmenin niteliği, ücret, yıllık izin, fazla çalışma, tazminat, sözleşmenin feshi ve benzeri bir çok konu İş Kanunu’nda oldukça ayrıntılı düzenlenmiş...
Weiterlesen
  14980 Hits
14980 Hits

İŞ AKDININ NEDENSİZ OLARAK FESH EDİLMESİ

İŞ AKDININ NEDENSİZ OLARAK FESH EDİLMESİ Alman Hukukunda Avukat Emre Hızlı   „Değerli işçi, kusuruma bakma ama ekonomik kriz var, paramız kalmadı, yeni iş gelmiyor... çıkışını vermem gerekiyor …“ işveren tarafından söylendiği takdirde işçi bunu kabul etmesi gerekiyor mu ? İşletmenin, işyerenin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih nedenleri nelerdir ? Cevap: Farz edelim ki işletmede 10 işçiden fazla çalışanlar bulunuyor ve de haksız feshe karşı korunma hukuku uygulanması gerekiyor. İş akdini bildirimli olarak feshetmek isteyen işverenin dayanabileceği fesih nedenlerinden biri de Alman Feshe Karşı Koruma Kanun`un 1. maddede (Kündigungsschutzgesetz) belirtildiği üzere; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenlerdir (betriebsbedingte Kündigung). Ancak yasada işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerin neler olduğu belirtilmemiş olup, bu nedenleri belirlemye yarayacak somut bir kıstas da verilmemiştir. Alman hukukunda „kaçınılmaz işyeri gerekleri“ bir kıstas olarak aranmaktadır. Bu hukuk sisteminde de işletme gerekleri ile fesihte objektif nedenlerle işçinin çalışma imkanının ortadan kalkması aranmaktadır. Fesih için...
Weiterlesen
  14681 Hits
14681 Hits

İŞ VERENLER İÇİN İŞÇİ ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İŞ VERENLER İÇİN İŞÇİ ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Alman Hukukunda Avukat Emre Hızlı   Sizler şu anda ya şirket sahibi veya iş verensiniz ya da yakın gelecekte bu konumda olmak istiyorsunuz. Sahibi olduğunuz veya olacağınız ya da yöneteciğiniz şirkete eleman almanız gerekiyor. Ekonomiye katkısı kaçınılmaz olan bu durum, beraberinde tabii ki belli zorunluklar ve zorlukları getirmekte. Kendi hukuk bürosunu yöneten bir avukat olarak, sizlerle bilmeniz gereken temel bilgileri paylaşmak istiyorum. I.    İş sözleşmesinin şekli / İspat gerekliliği Yeni elemanlarınıza işe başladıkları ilk ay içinde esaslı çalışma ve sözleşme koşullarını içinde bulunduran yazılı bir belge verilmelidir (ispat gerekliliği). Bu söz konusu ispat gerekliliği dışında tabii ki iş sözleşmeleri sözlü olarak da yapılabilinir. Kanıt ve delil göz öne alındığında sözleşmeyi yazılı yapmanızı önerebiliriz. II.    İş sözleşmesinin içeriği İş sözleşmesinde şu konuları düzenlemelisiniz: •    Sözleşme taraflarının isim ve adresleri•    İş yerinin ünvanı ve mekanı•    İş faaliyetinin tanımı, çalışma şekli•    İşe başlama tarihi•    Deneme...
Weiterlesen
  14727 Hits
14727 Hits

ŞIDDETE KARŞI KORUMA

Şiddete karşı koruma Alman Hukukunda Avukat ve Aile Hukuku Uzman Avukatı Regine Hızlı   01.01.2002 tarihinden itibaren yürürlükteki şiddete karşı koruma kanunun amacı şiddet eylemine ve takipe karşı özel hukuki olanakların sağlanması ve iyileştirilmesidir.   Şiddet nedir? Şiddet sadece bedensel saldırı anlamına gelmez; aynı zamanda kasıtlı müessir fiilin, sıhhatın ve hürriyetin ihlâlin tehdit edilmesi de şiddet anlamına gelmektedir. İlgili kanun sadece evdeki yaşanan şiddeti mi kastediyor? Şiddete karşı koruma kanunu her şiddete karşı korumaktadır; yani komşunuzun veya başka birinin size karşı şiddet kullanması yeterlidir, eşiniz veya arkadaşınız olması şart değildir. Şiddete karşı alınacak ilk tedbirler: Bir mağdur şiddete uğradığı gün hemen polise, savcıya veya avukata gitmeli ve suçu ihbar etmelidir. Aynı günde yaraların saptanması için doktora gitmelidir, çünkü doktorun vereceği rapor delil gösterme konusunda ispat edici belgelerden biridir. Polis hangi koruma tedbirleri alabilir? Şiddet eyleminden mağdur olan veya olabilecek kişi zaruret halinde kendini korumak istiyor ise polis failin aleyhine temas ve yaklaşma yasağı...
Weiterlesen
  14857 Hits
14857 Hits

SOSYAL HUKUK ALANINDA YALNIŞ KARARLAR

SOSYAL HUKUK ALANINDA YALNIŞ KARARLAR Alman Hukukunda Avukat Anton Rubenbauer   Hukuk devleti olan Almanya`da sosyal kurumları, insanların başvurularını birçok konuda yalnış olarak reddetmektedirler. Hak sahibi bunu bilmeli ve de gereken tedbirleri almalı. Bu yazıda sosyal hukukunda açıklamak istediğimiz özel bir konu vardır: 1. Sosyal haklar ile ilgili başvuruların reddi Ekonomik kriz devam etmektedir. Bu bağlamda insanın, aslında olumlu olan başvurusu icabında pek acele redd edilebilir. Özel olarak bu günlerde hukukun dışında verilen kararlar söz konusudur. İfademiz sosyal hukuk alanında aşağı yukarı her sigorta bölümünde (emeklilik sigoratası, hastalık sigortası, kaza sigortası v.s.) geçerlidir. Örnekler verecek olursak; kaza sigortası, bir sigorta durumunda (iş kazası ya da meslek hastalığı) hekim tedavisi, gerekli ilaç, sargı malzemesi, şifa verici önlemler ve hastane ya da rehabilitasyon kurumu masraflarını üstlenmesi gerekiyor iken, yetkili kurumlar sigorta kurumun maddi durumunu nazara alarak başvuruları pek acele ve birçok konularda reddediyorlar. Hasta sigortalar, geçen yillarda maddi sıkıntıları yaşayarak yasal yardımları gittikçe...
Weiterlesen
  14842 Hits
14842 Hits

TUTUKLAMA (Untersuchungshaft)

TUTUKLAMA (Untersuchungshaft) Alman Hukukunda Avukat Emre Hızlı   Tutuklama, suç şüphesi altında bulunan kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.Tutuklama bir tedbirdir. Şüphelinin suç işlediği kuvvetle muhtemel ise tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemez. Örneğin sadece varsayım üzerine tutuklama kararı verilemez. Ya da şüpheli en çok altı ay hapis veya en çok 180 günlük para cezası ile cezalandırılacak bir fiili işlemekle şüpheliyse, genel olarak delilleri karartma olasılığı kararına dayanarak tutuklama kararı verilemez. Fakat zanlı daha önce birkez kaçmış ise veya kaçma girişiminde bulunmuş ise ya da Almanya´da sabit bir ikametgahı bulunmuyorsa kaçma ihtimali gözetilerek tutuklama kararı verilebilir. Yakalanan şüpheli susma hakkını kullanırsa sanki kendini suçu gizliyormuş gibi hisseder ve bu şekilde rahatsız olur. Halbuki hukuki bilgiye sahip olmadığı için soruşturma evresinde savcı tarafından açılmış olan dosyayı görüp incelemek gibi bir şansı da olmadığı için susma hakkını kullanması yerindedir, Alman ceza yasasına göre şüphelinin susma...
Weiterlesen
  17747 Hits
17747 Hits
Zum Seitenanfang